ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฌามิล จารงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,10:01   อ่าน 187 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:50   อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณวิชญ์ ลูกจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:46   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริชญา ทองมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:43   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,13:40   อ่าน 416 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,12:40   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,12:40   อ่าน 314 ครั้ง