ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฌามิล จารงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,10:01   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงเพ็ชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:50   อ่าน 304 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณวิชญ์ ลูกจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:46   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปริชญา ทองมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,09:43   อ่าน 276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,13:40   อ่าน 494 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,12:40   อ่าน 315 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,12:40   อ่าน 374 ครั้ง