เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
นักเรียนชาย    เสื้อ         ผ้าสีขาวแบบคอปกกลาสีเรือสีแดงเลือดหมู มีขลิบสีเทาบนพื้นสีเลือดหมูที่ขอบปก 2 เส้น แขนสั้นมีแถบผ้าสีเลือด  หมูที่ขอบแขนเสื้อ และมีขลิบผ้าสีเทาบนพื้นสีเลือดหมู 2 เส้น เอวบ๊อบ ผูกเนคไทสีเทา หน้าอกเสื้อด้านขวาปัก อักษรย่อของโรงเรียน “บ.ว.” และชื่อ-สกุลของนักเรียนด้วยไหมสีแดง
                      กางเกง      ผ้าสีแดงเลือดหมูแบบสุภาพ ขอบเอวด้านหลังใส่ยางยืด ขาสั้น
                      รองเท้า ถุงเท้า     ใช้รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ถุงเท้าสั้นสีขาว
นักเรียนหญิง   เสื้อ        เสื้อขาว คอปกกลาสีเรือสีแดงเลือดหมู มีขลิบสีเทาบนพื้นสีเลือดหมูที่ขอบปก 2 เส้น แขนสั้นมีแถบผ้าสีเลือดหมูที่  ขอบแขนเสื้อ และมีขลิบสีเทาบนพื้นสีเลือดหมู 2 เส้น เอวบ๊อบ ผูกโบว์เส้นสีเทา หน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน “บ.ว.” และชื่อ-สกุลของนักเรียนด้วยไหมสีแดง
                    กระโปรง     กระโปรงจีบรอบสีแดงเลือดหมู ขนาดของจีบห่างกัน 1 ½ นิ้ว ยาวเพียงกลางเข่า
                    รองเท้า ถุงเท้า     ใช้รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้นแบบมีสายรัดบนหลังเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว


 
เครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา
นักเรียนชาย    เสื้อ         เสื้อเชิ้ตขาว แขนสั้นมีแถบผ้าสีเทาที่ขอบแขนเสื้อ และมีขลิบผ้าสีเลือดหมูบพื้นสีเทา 2 เส้น หน้าอกเสื้อด้านขวาปัก  อักษรย่อของโรงเรียน “บ.ว.” และชื่อ-สกุลของนักเรียนด้วยไหมสีแดงบนอักษรย่อของโรงเรียน มีเข็ดกลัดสีเงินตราโรงเรียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรติดอยู่
                      กางเกง      ผ้าสีเทาแบบสุภาพ ขาสั้น
                      เข็มขัด       เป็นเข็มขัดหนังสีดำ หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตราโรงเรียนอยู่บนหัวเข็มขัด
                      รองเท้า ถุงเท้า     ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำแบบหุ้มส้นชนิดผูก ถุงเท้าสั้นสีขาว
นักเรียนหญิง   เสื้อ         ผ้าสีขาวแบบคอบัว แขนสั้นมีแถบผ้าสีเทาที่ขอบแขนเสื้อ และมีขลิบผ้าสีเลือดหมูบนพื้นสีเทา 2 เส้น ผูกโบว์เส้นสีเลือดหมู หน้าอกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน “บ.ว.” และชื่อ-สกุลของนักเรียนด้วยไหมสีแดงบนอักษรย่อของโรงเรียน มีเข็ดกลัดสีเงินตราโรงเรียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรติดอยู่
                    กระโปรง     ผ้าสีเทาจีบทบข้างละ 3 จีบ ทั้งด้านหน้า-หลัง ยาวเพียงกลางเข่า
                    เข็มขัด       เป็นเข็มขัดหนังสีดำ หัวเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตราโรงเรียนอยู่บนหัวเข็มขัด
                    รองเท้า ถุงเท้า     ใช้รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้นแบบมีสายรัดบนหลังเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว

เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ห้อง Smart One 1- 6
เครื่องแบบชุดพละและชุดชมรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1-3
เครื่องแบบชุดพละและชุดชมรมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6
เครื่องแบบชุดลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และชั้นประถมศึกษาปีที่4-6