ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 61 ถึง 10 พ.ค. 61 ครูผู้สอนวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตชั้น ป.6
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ประจำการศึกษา 2561
โรงเรียนบางนราวิทยา
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2ทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนที่เรียนอนุบาล3ของโรงเรียนบางนราวิทยา
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
22 ก.พ. 61 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น อ.1
โรงเรียนบางนราวิทยา
20 ก.พ. 61 กิจกรรมทางวิชาการ
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 หยุดวันตรุษจีน
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 สอบตัวชี้วัดครั้งที่ 5 ระดับประถม
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื้อเนตรนารี ป.4-6
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนบางนราวิทยา
12 ธ.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 60 สอบตัวชี้วัดครั้งที่ 4 ระดับประถม
ชุดนักเรียน
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 เข้าค่าย English Camp
โรงเรียนบางนราวิทยา
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่2
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
26 ต.ค. 60 ถึง 27 ต.ค. 60 ชำระเงินค่าสนับสนุนทุกระดับชั้น
โรงเรียนบางนราวิทยา
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับประถม
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับอนุบาล
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
28 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบตัวชี้วัดครั้งที่ 3 ระดับประถม
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
22 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 สอบตัวชี้วัดครั้งที่ 2 ระดับประถม
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี
ชุดกีฬา โรงเรียนบางนราวิทยา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบางนราวิทยา
โรงเรียนบางนราวิทยา
04 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 สอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่1
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
22 มิ.ย. 60 เข้าค่ายเรียนรู้โลกของตัวเลข (คณิตศาสตร์)
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา
16 พ.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 61 เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางนราวิทยา