ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2562
รายละเอียดผลงาน
ตามที่ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์กรรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ได้ดำเนินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562
นักเรียนโรงเรียนบางนราวิทยา ได้แก่ เด็กชายวรชิต  ลิ้มวัฒนายิ่งยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และเด็กหญิงสุชานาถ  หน่อจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้เข้าร่วมในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562 ดังกล่าว

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,13:40   อ่าน 50 ครั้ง