ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ NT.SMTE Challenge 2021
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ตารางสอบประเมินผลตัวชี้วัดครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางนราวิทยา เรื่อง การปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (ร่วมทำบุญในประเพณีวันสารทเดือนสิบ)
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบประเมินโครงการ TEDET 2563
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศการชำระค่าสนับสนุนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID คุณครูประจำชั้น สำหรับรายงานตัวก่อนเข้าเรียนทาง DLTV
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ระดับอนุบาล 2-3 , ประถมศึกษาปีที่ 2-6) (นักเรียนเลื่อนชั้น)
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63