ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสีชมพู 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสีเหลือง 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสีฟ้า 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..