ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียนแบบ onsite
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ NT.SMTE Challenge 2021
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64
ตารางสอบประเมินผลตัวชี้วัดครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางนราวิทยา เรื่อง การปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (ร่วมทำบุญในประเพณีวันสารทเดือนสิบ)
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63