ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1-3
22 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้ามาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1-3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,09:57   อ่าน 65 ครั้ง