โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการเรียนฟรีด้วยบัตรประชารัฐ ปีการศึกษา 2564
โครงการเรียนฟรีด้วยบัตรประชารัฐ สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -23 ธันวาคม 2563
 
จำนวนที่รับ 
 - ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 35 คน
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน
 
คุณสมบัติ
 - ชั้นอนุบาล 1 : นักเรียนต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : นักเรียนต้องจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3
 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 - ค่าสนันสนุนการศึกษา ฟรี
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ลด 25%
 - ค่ากระเป๋านักเรียน ลด 25%
 
เอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ
 - สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประชารัฐ (พร้อมบัตรตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 1015 ครั้ง