มาตรการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
มาตรการในวันเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 1 : นักเรียนยืนเว้นระยะห่างตามจุดสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 : บุคลากรในโรงเรียนจะสวมชุด PPE วัดอุณหภูมินักเรียนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากบริเวณประตูโรงเรียนก่อนเข้าภายในโรงเรียน
 - หากพบว่านักเรียนอุณหภูมิ 37 องศาขึ้นไป ให้นักเรียนนั่งพักก่อน 5 นาทีและทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง
 - เมื่อพบว่าอุณหภูมิต่ำกว่า 37 องศาแล้วให้นักเรียนเข้าโรงเรียนได้ตามปกติ แต่ถ้าหากตรวจพบว่าอุณหภูมิของนักเรียนยังสูงกว่า 37 องศา ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับบ้านทันที
ขั้นตอนที่ 3 :  บุคลากรสวมชุด Isolation Gown กำกับดูแลนักเรียนโดยการให้เจลล้างมือ
ขั้นตอนที่ 4 :  นักเรียนล้างมือในอ่างล้างมือที่เตรียมไว้ให้
ขั้นตอนที่ 5 :  คัดแยกนักเรียนไปตามห้องเรียนของนักเรียน 

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,20:12   อ่าน 944 ครั้ง