ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ที่ยังพบมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสด้วย
        โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ทางสถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น 14 มิถุนายน 2564  และทางโรงเรียนบางนราวิทยาจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุยายน 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 159 ครั้ง