ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ NT.SMTE Challenge 2021
โรงเรียนบางนราวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ NT.SMTE Chaiienge 2021 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 26 ธีม โรงเรียนบางนราวิทยาได้รับราวัลชนะเลิศลำดับที่ 1
 
 
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 262 ครั้ง