ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID คุณครูประจำชั้น สำหรับรายงานตัวก่อนเข้าเรียนทาง DLTV
แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ ตามที่ทางโรงเรียนบางนราวิทยามีโครงการให้นักเรียนทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนออนไลน์ในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นั้น
ทางโรงเรียนขอแจ้ง เบอร์โทรศัพท์ และ LINE ID คุณครูประจำชั้น สำหรับรายงานตัวก่อนเข้าเรียนทาง DLTV
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 20 ครั้ง