ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ
ขณะนี้ทางโรงเรียนบางนราวิทยามีโครงการให้นักเรียนทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนออนไลน์ในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และแจกแบบฝึกหัดประกอบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม มีรายละเอียดดังนี้ 
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 44 ครั้ง