ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีกาศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่ 18-31 ตุลาคม 2565
เวลา 9.00 -14.00 น
สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พ่อ แม่   อย่างละ 1 ฉบับ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง  พ่อ แม่  อย่างละ 1 ฉบับ 
รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  1  รูป
เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม หรือหนังสือรับรองความเป็นนักเรียน 
   (ป.1 / นักเรียนย้ายมาใหม่)
 
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 297 ครั้ง